Παρουσίαση τρόπων ασφαλούς κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μαγειρικά σκεύη

Παρουσίαση τρόπων ασφαλούς κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μαγειρικά σκεύη

Κατάσβεση πυρκαγιάς σε μαγειρικά σκεύη

Παρουσίαση τρόπων ασφαλούς κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μαγειρικά σκεύη στο πλαίσιο της 80ης Δ.Ε.Θ.

Έχει διαβαστεί 344 φορές