Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα την 21-04-2016

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα την 21-04-2016

Εκπρόσωποι

Στην Τρίπολη 21-04-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα συμβούλου Παπαδολιόπουλου Αθανάσιου  μετά τα αποτελέσματα των  Αρχαιρεσιών    της 16ης Απριλίου 2016.

ΕΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                     ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

                   ΒΙΒΛΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  1000/18-03-2014

                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.1/16-03-2016

                                                                ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  ΕΔΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ

                                           E-mail: info@eyps-peloponnese.gr  *** ΤΗΛ-FAX : 2710-230435

         ΤΡΙΠΟΛΗ 23-04-2016                                                                                                                       ΠΡΟΣ:

          ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΧΧΧ                                                                                                                       Τα μέλη του      

                                                                                                                                                                 Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: <<Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα>>

Στην Τρίπολη 21-04-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα συμβούλου Παπαδολιόπουλου Αθανάσιου  μετά τα αποτελέσματα των  Αρχαιρεσιών    της 16ης Απριλίου 2016,τα εκλεγμένα μέλη της <<ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ>> με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία όλων των εκλεγμένων μελών έθεσε υπόψη  το άρθρο 12 του καταστατικού του σωματείου σχετικά με την διαδικασία εκλογής των μελών του Δ.Σ στα αξιώματα που προβλέπονται σε αυτό.

Μετά από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής:

1. ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                                                      ΤΑΜΙΑΣ

5. ΚΟΥΤΟΥΖΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6. ΣΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                                    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

7.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                ΜΕΛΟΣ

8.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                           ΜΕΛΟΣ

9.ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                ΜΕΛΟΣ           

                                                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                         ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Έχει διαβαστεί 336 φορές