ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 16-04-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 16-04-2016

Για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

     Για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ του Σωματείου με την επωνυμία <<ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ>>.

      Στην Τρίπολη  σήμερα 16 Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ, στις εγκαταστάσεις της Π.Υ Τρίπολης συνήλθαν τα μέλη του ως άνω Σωματείου για την εκλογή των προαναφερθέντων οργάνων, με την παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου, Ελένης  Πρέντζα, Προέδρου Πρωτοδικών Τρίπολης,  που διορίστηκε με την υπ’αριθ. Πρωτ. χχχχχχχ πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Τρίπολης και της Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τον Φιλόπουλο Βασίλειο ,Τσουμπρή Αντώνιο και Κατραλή Δημήτριο, οι οποίοι προέβησαν στην ανακήρυξη των υποψηφίων (όπως τα ονοματεπωνυμά τους θα αναγραφούν πιό κάτω, μετά την διαλογή των ψήφων) κατόπιν σχετικού ελέγχου που έγινε για την διαπίστωση του δικαιώματος εκλογιμότητας τούτων.

      Αμέσως μετά η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε απο την Διοίκηση του Σωματείου αντίγραφο του μητρώου μελών καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλλους  κ λπ), έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας την ώρα 08:30.

     Στην συνέχεια, προσέρχονταν ένας-ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας το υπηρεσιακό δελτίο ταυτοτητάς τους και αφού διαπιστωνόνταν ότι ήταν ταμειακά τακτοποιημένοι έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με φάκελλο σφραγισμένο και μονογραφημένο από την δικαστική αντιπρόσωπο αποσύρονταν σε ειδικά διασκευασμένο για το σκοπό αυτό (παραβάν), όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις  τους και επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, όπου υπόγραφαν και τέλος έριχναν το φάκελλο στην κάλπη.

       Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε οριστεί δηλαδή μέχρι 19:00 μ.μ.,οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή με την Δικαστική  Αντιπρόσωπο αποφάσισε την λήξη της.

      Στο μητρώο μελών του Σωματείου ειναι εκατόν πέντε (105) συνολικά εγγεγραμμένα μέλη και άπαντα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

      Από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας προκύπτει ότι προσήλθαν και ψήφισαν ενενήντα (90) μέλη.Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη,αφού διαπιστώθηκε το απαραβίαστο αυτής, καταμετρήθηκαν οι φακέλοι και βρέθηκαν ενενήντα (90), όσοι και οι ψηφίσαντες . Στην συνέχεια, έγινε η αποσφράγιση των φακέλων και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, τα όποια αριθμήθηκαν και μονογράφηκαν από την Δικαστική Αντιπρόσωπο.

Βρέθηκαν  89  Έγκυρα,   0 Άκυρα,   1 Λευκό ψηφοδέλτιο.

Αμέσως μετά έγινε η διαλογή των ψήφων και έλαβαν κατά σειρά επιτυχίας:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου 13 ψήφους

2) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη 38 ψήφους

3) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου 21 ψήφους

4) ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 64 ψήφους

5) ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 25 ψήφους

6) ΚΟΥΤΟΥΖΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 44 ψήφους

7) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου 57 ψήφους

8) ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Βασιλείου 38 ψήφους

9) ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευσταθίου 70 ψήφους

10) ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου  43 ψήφους

11) ΣΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου 42 ψήφους

12) ΤΣΙΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη 22 ψήφους

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 39 ψήφους

2) ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 51 ψήφους

3) ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 56 ψήφους

Γ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου 07 ψήφους

2) ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 54 ψήφους

3) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου 58 ψήφους

4) ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευσταθίου 53 ψήφους

5) ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 33 ψήφους

6) ΣΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου 28 ψήφους

Κατόπιν των ανωτέρω εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας:

Ι) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευσταθίου

β) ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

γ) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου

δ) ΚΟΥΤΟΥΖΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

ε) ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 

στ) ΣΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου 

ζ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη

η) ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Βασιλείου

θ) ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) ΤΣΙΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

β) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου

γ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

β) ΚΟΥΣΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου

γ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΙΙΙ) ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

α) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου

β) ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

γ) ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευσταθίου

δ) ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

α) ΣΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου                

β) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου

Κλείεται το παρόν πρακτικό με τη μνεία ότι οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν ομαλά και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ     

                                                                                                                                       ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

       ΠΡΕΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ                                                                                                   ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΤΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

                         

Έχει διαβαστεί 400 φορές
Επόμενο άρθρο
Νομικός Σύμβουλος