Ε.Υ.Π.Σ.Πελοποννήσου

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα την 21-04-2016

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα την 21-04-2016

Στην Τρίπολη 21-04-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση το...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 16-04-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 16-04-2016

  Στην Τρίπολη  σήμερα 16 Απριλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ, στις εγκαταστά...