Προσφορές

Η Ε.Υ.Π.Σ. Πελοποννήσου σε συνεργασία με επαγγελματίες της περιφέρειας παρέχει ειδικές προσφορές - προνόμια για όλους τους πυροσβέστες με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας. Το σωματείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατη προσπάθεια για τον εμπλουτισμό της λίστας των συνεργαζόμενων επαγγελματιών.