ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΕΖΟΣ

ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΕΖΟΣ

Τακτικές κρίσεις έτους 2017

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Καπέλιου το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου Καπέλιου το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2017, Αξιωματικών του Σώματος και έκρινε : 

Ι. Κατ’ επιλογήν: 

Α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους: 
1. Βαρσάμη Σπυρίδωνα 
2. Γκολφίνο Χρήστο 
3. Τζουβάρα Αχιλλέα 
4. Κυριακόπουλο Κωνσταντίνο 
5. Λαρέζο Θεόδωρο 
6. Ρήγα Ναθαναήλ 

Ο Αρχιπυράρχος Θεόδωρος Λαρέζος ανέλαβε τα καθήκοντα του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου από τις 25 Ιανουαρίου 2017.

Ο Διοικητής Αρχυπύραρχος Χαράλαμπος Χιώνης του Θεοδώρου, μετατέθηκε στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής & Π.Y. Μαρκοπούλου, ως Διοικητής αυτής.

Ο κ. Λαρέζος, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, αλλά και το προσωπικό των Υπηρεσιών της Πελοποννήσου, θα συνεχίσουν με ζήλο, προσήλωση και αυταπάρνηση την αποστολή τους για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.

Ο κ. Λαρέζος είναι έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών και κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1988, ενώ ως Αξιωματικός έχει υπηρετήσει σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, στην Π.Y. Λήμνου (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου), στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, στο Π.Κ. Κυθήρων , στο Π.Κ. Βυτίνας στην Π.Υ. Μολάων, στην Π.Υ. Μεγαλόπολης και στην Π.Υ. Τρίπολης ως Διοικητής.

Έχει διαβαστεί 310 φορές