Νομοθεσία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άδειες του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Άδειες του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Αντικατάσταση του κεφ.Δ΄του π.δ. 210/1992 περί αδειών του Πυροσβεστικού Προσωπικού.