ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ

Π.Κ.ΒΥΤΙΝΑΣ

Π.Κ.ΒΥΤΙΝΑΣ

Στοιχεία Υπηρεσίας

Υπηρεσία: Π.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ
Διεύθυνση:  
Πόλη: ΝΥΜΦΑΣΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
T.K: 22010
e-mail:

                                                                    vitina@psnet.gr

              Τηλεφωνικός Κατάλογος

 
       FAX       2795029006

Προϊστάμενος

Αναγγελίας

2795022100

2795022199

 

Έχει διαβαστεί 264 φορές