ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ

Π.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ

Π.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ

Στοιχεία Υπηρεσίας

 

Υπηρεσία: Π.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ
Διεύθυνση:  
Πόλη: ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ (ΠΡΟΣΗΛΙΑ)
T.K: 22001
e-mail: astrous@psnet.gr

Τηλεφωνικός Κατάλογος

 
      FAX       2755029144

Προϊστάμενος                                             

Αναγγελίας

2755024144

2755024199

 

Έχει διαβαστεί 307 φορές