ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου

Στοιχεία Υπηρεσίας

Υπηρεσία:

  ΠΕΡ. ΠΥΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: ΔΑΒΑΚΗ & ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πόλη: ΤΡΙΠΟΛΗ
T.K: 22131
e-mail:

pdpell@psnet.gr

Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                           2713602505-06
FAX 2710230374
Τηλεφωνικό Κέντρο 2713602510
Έχει διαβαστεί 300 φορές