Πυροσβεστικά οχήματα- Γερανοί

Γερανοί

Γερανοί

  ASTRA HD 7
Το όχημα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κάθε τύπου οχήματος και για τη μετακίνηση αντικειμένων μεγάλου όγκου και βάρους εντός και εκτός των αστικών κέντρων. Το όχημα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί με άνεση και σε ομαλούς δασικούς δρόμους. Έτος κατασκευής 2003.

ASTRA HD 7 - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
  AUTOGRU Rigo All Terran Crane
Το όχημα χρησιμοποιείται για την ανύψωση και μετακίνηση ή μεταφορά αντικειμένων μεγάλου όγκου και βάρους. Έτος κατασκευής 2003.

AUTOGRU Rigo All Terran Crane - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
Έχει διαβαστεί 390 φορές