Μηχανολογικός εξοπλισμός Πλοιάρια

 Μηχανολογικός εξοπλισμός  Πλοιάρια

Πλοιάρια

Πλοιάρια

Πυρ/κο πλοιάριο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Έτος κατασκευής 1993.

Πυρ/κό πλοιάριο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Μεγέθυνση φωτογραφίας  

 
  Πυρ/κα πλοιάρια "ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΤΣΟΣ" & "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ"
Έτος κατασκευής 2002.

Πυρ/κό πλοιάριο  ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΤΣΟΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας   Πυρ/κό πλοιάριο  ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
  Πυρ/κα πλοιάρια "ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ", "ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ" & "ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗΣ"
Έτος κατασκευής 1979.


ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας   ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας   ΠΕΤΡΑΚΗΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
  Πυρ/κο πλοιάριο "ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΖΙΝΗΣ"
Έτος κατασκευής 1979.


ΜΕΖΙΝΗΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
  Πυρ/κο πλοιάριο "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ"
Έτος κατασκευής 1988.


ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
  Πυρ/κο πλοιάριο "ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ"
Έτος κατασκευής 1969.


ΒΟΤΣΗΣ - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
  ΣΚΑΦΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Το σκάφος λαμβάνει μέρος σε λιμναία και θαλάσσια ατυχήματα.

Διασωστική λέμβος - Μεγέθυνση φωτογραφίας  
Έχει διαβαστεί 295 φορές